img

Hedeflerimiz

Faaliyet sahasını Üniversitenin eğitim ve öğretim imkanlarını iyileştirmek olarak belirleyen NEVA, bilim ve kültür-sanat alanında geleceğimizi inşa edecek insan sermayesine maddi manevi destek olacak güçlü bir sivil toplum anlayışını hedeflemektedir.

NEVA ilim ve bilimin mihmandarlığında geleceği inşa etmek için aşağıdaki alanlarda faaliyet ve desteklerini şekillendirmektedir:

 • Üniversitenin eğitim, öğretim, sağlık, kültür, sanat, spor, bilim, sosyal, ekonomik ve fiziksel açılardan gelişmesine katkıda bulunacaktır.
 • Ekonomik olarak desteğe ihtiyaç duyulan yurt içinde ve yurt dışında öğrencilere maddi destek sağlayacak ve onlara eğitim, öğretim imkanları sunacaktır.
 • Üniversite öğrencilerinin başarıları dikkate alınarak burslar ve ödüller verecek, başarılı öğrencilerin barınmalarına yurt içi ve yurt dışı eğitim ve öğretim çalışmalarına, araştırmalarına gerekli destek veya yardım sağlayacaktır.
 • Üniversitenin her türlü eğitim öğretim faaliyetlerinde altyapı, bina, teknoloji malzeme ve beşerî sermaye desteği sağlanacaktır.
 • Eğitim, sağlık, çevre, bilimsel vb. araştırma konularında çalışan kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ile bu sahalarda yetenekli kişilerin çalışmaları teşvik edecektir.
 • Eğitim ve öğretimi geliştirmeye yönelik yurt içi ve yurt dışında yapılacak araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacaktır.
 • Üniversitemizin uluslararası sıralamalarda daha üst seviyelere ulaşması için gerekli başarı ve teşvik ödülleri verecektir.
 • Yabancı dil, bilgisayar, muhasebe, işletmecilik, makine, elektrik, elektronik ve benzeri konularda kurslar ile mesleki geliştirme kursları ile ilgili çalışmalara destek verecektir.
 • Üniversite öğretim elemanları ve öğrencilerinin yurt içinde ve dışında yapacakları uzmanlık ve araştırma çalışmalarını destekleyecektir.
 • Yabancı ve yerli üniversiteler, mesleki kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, sosyal ve bilimsel çalışmalar yapan kamu ve özel kurum veya kuruluşlar ile ortak çalışmalar yapacaktır.
 • Yurt içinden ve dışından seminer, konferans, bilimsel çalışma ve benzeri faaliyetlerde bulunmak üzere bilim insanları davet edecek ya da başka kurumlarca davet edilmiş bilim insanlarının masraflarını karşılamak konusunda destek olacaktır.
 • Üniversite öğrencilerine staj yeri ve mezunlarına iş bulmak amacıyla çalışmalar yapacaktır.
 • Eğitim ve sosyal amaçlı yurt içi ve yurt dışı geziler düzenleyecektir.
 • Vakfa gelir sağlayacak iktisadi, ticari ve endüstriyel işletmelerle yardımlaşma sandıkları, ortaklıklar ve şirketler kurulmasına yönelik çalışmalar yapacaktır.
 • Vakfın amacına yönelik çalışmalarda bulunan kişi ve kuruluşlar ile iş birliği yapacaktır.

 

img