img

NEVA Başarı Bursu Başvuruları Başladı / NEVA Success Scholarship Applications Started

Necmettin Erbakan Üniversitesi Geliştirme Vakfı (NEVA) himaye ve koordinasyonunda uluslararası ve yerli öğrencilerimize 2022-2023 Öğretim Yılı boyunca geçerli olmak üzere “NEVA Başarı Bursu” verilecektir.

Bu kapsamda, en az lisans ikinci sınıf düzeyinde eğitim gören üniversitemiz lisans programlarına kayıtlı öğrencilerimiz NEVA başarı bursuna başvurabilecektir. Başvurular sonunda genel not ortalaması 3.0’ dan yüksek olan 2.sınıf ve üzeri lisans öğrencileri değerlendirmeye alınacaktır.

Kimler Başvurabilir?

NEÜ’de lisans eğitimine devam eden 2. sınıf ve üzeri tüm öğrencilerimiz başvuru yapabilecektir.

(YTB- Diyanet vb. kurum burslusu öğrenciler de hak kazandığı takdirde burs alabilecektir.)

Değerlendirme Ölçütleri

Genel not ortalaması 3.0 ve üzeri olan öğrenciler değerlendirmeye alınacaktır.

Belgelendirmek koşuluyla: bilimsel bir dergide makale yayınlamış olmak; sempozyum, kongre vb. toplantılarda bildiri sunmuş olmak; Uluslararası Öğrenci Akademisi vb. eğitim programlarına katılarak sertifika almış olmak, NEÜ tarafından düzenlenen eğitim-kültür-sanat vb. faaliyetlere katılmış olmak değerlendirme puanına katkı sağlayacaktır.

Nihai değerlendirme, burslandırılacak öğrenci sayısı toplamına göre, fakülte ve ülke dağılımı dikkate alınarak ilgili komisyon tarafından yapılacaktır.

Başvuru Tarihleri

Başvuru Başlangıç Tarihi: 21 Ekim 2022

Son Başvuru Tarihi: 30 Ekim 2022

Başvuruda bulunmak için tıklayınız.


Under the auspices and coordination of the Development Foundation of Necmettin Erbakan University (NEVA), the "NEVA Merit Scholarship" will be given to our international students and turkish students during the 2022-2023 academic year.

In this context, students enrolled in undergraduate programs of our university, who have at least second-year undergraduate education, will be able to apply for the above mentioned NEVA scholarships. Students studying at thier second year and above with a GPA higher than 3.0 will be evaluated.

Who will be able to apply?

All students in their 2nd year and above who continue their undergraduate education at NEU will be able to apply.

(YTB-Diyanet etc. scholarship students will also be able to receive the scholarship if they meet the evaluation criterias)

Evaluation Criteria

Students with a cumulative grade score average of 3.0 and above will be considered.

Students providing that it is documented: having published an article in a scientific journal; symposium, congress etc. to have presented papers at meetings; International Student Academy etc.; having received a certificate by participating in education programs, education-culture-art etc. organized by NEU. All these kind of work will contribute to the evaluation score.

The final evaluation will be made by the relevant commission, taking into account the distribution of faculty and country, according to the total number of students to be awarded scholarships.

Application Dates

Start: 21th of October 2022

Deadline: 30th of October 2022

Click to apply.

img