img

Gönüllü Ol

img
img
Gönüllülük

Bir Hayalimiz Var!

Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliği oluşturarak, geleceğe umutla bakan nesiller yetiştirmek…

Biz inanıyoruz ki; bilgi, beceri ve emeğimizle bir araya geldiğimizde yapamayacağımız hiçbir şey yok…

İçinde yaşadığımız topluma katkıda bulunmak için, hiçbir menfaat ve karşılık gözetmeksizin, etnik unsur ayrımı yapmadan ya da hiçbir ideolojiyi kayırmadan, her tür insani birikime ve sorumluluk bilincine sahip gönüllüleri, geleceğe umutla bakan bir nesil için birlikte hareket etmeye davet ediyoruz. Saha çalışmaları, diyalog, ziyaretler ve fikir alışverişi gibi çok sayıda gönüllülük yapabileceğiniz alanlar mevcuttur.

NEVA’nın sahada gerçekleştireceği yardım faaliyetleri için gönüllü olabilir, ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz için gerçekleştirdiğimiz organizasyon ve etkinliklerde görev alabilirsiniz.

Aşağıdaki formu kullanarak başvuruda bulunabilirsiniz.

img